Bildiri yazar gösterim şablonu

Birden fazla yazar bulunan bildiriler için aşağıdaki şablon dikkate alınabilir.

Birinci Yazarın Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Kurum
E-posta adresi

İkinci Yazarın Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Kurum
E-posta adresi
Üçüncü Yazarın Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Kurum
E-posta adresi
Dördüncü Yazarın Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Kurum
E-posta adresi