Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü

ÖNEMLİ DUYURU: MUHAN SOYSAL BİLDİRİ ÖDÜLÜ'NE BAŞVURAN TÜM BİLDİRİLER, 22 NİSAN 2016 TARİHİ'NE KADAR GENİŞLETİLMİŞ BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERMELİDİR.

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Danışma Kurulu, başlangıcından bu yana kongrelerin düzenlenmesi ve kurumsallaşmasında etkin rol oynamış olan ve Danışma Kurulu'nda sürekli görev yapmış bulunan Prof. Dr. Muhan Soysal'ın anısını yaşatmak, alandaki akademik çalışmaları özendirmek amacıyla en iyi bildiri ödüllerinin verilmesine karar vermiştir. Ödüller için öngörülen parasal destek Soysal Ailesi tarafından karşılanacaktır.

  1. Ödüller her yıl Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi'nde sunulan bildiriler arasından yapılacak seçimle belirlenir.
  2. Ödüle aday olabilmek için kongrede sunulacak çalışmanın TAM METNİNİN ilgili yıldaki kongre'nin yapılacağı tarihten 15 gün önce Kongre Yürütme Kurulu'na gönderilmesi gerekir. Bu yıl için değerlendirmeye sunulmak üzere önerilen bildirinin en geç 13 Mayıs 2016 tarihine kadar Kongre Yürütme Kurulu'na e-posta ile "Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü" konusuyla gönderilmesi gerekmektedir. (yonorg2016@sabanciuniv.edu)
  3. Ödül jürisi Danışma Kurulu'nun belirleyeceği beş öğretim üyesinden oluşur. Verilecek ödüllerin miktarı ve jüri, kongre hazırlıkları sırasında Kongre Yürütme Kurulu'nca duyurulur.
  4. Ödüller kongrenin kapanış oturumunda sahiplerine verilir. Ödüle hak kazanabilmek için bildirinin kongrede sunulmuş olması gerekir.
  5. Kongrenin yapıldığı yılda Danışma Kurulu'nda bulunan üyelerin, yazarları arasında yer aldığı bildiriler ödüle aday olamaz.