Konular

Yönetim ve Organizasyon Kongresi'nde sunulmak üzere aşağıdaki 5 konuda bildiriler değerlendirmeye alınacaktır:

 
1.     Örgütsel Davranış
2.     Örgüt Teorisi
3.     Stratejik Yönetim
4.     İnsan Kaynakları Yönetimi
5.     İşletmecilik Tarihi*
 
 
Uyarı: Her katılımcı, tek ya da çok yazarlı olsun en fazla iki bildiri ile başvurabilir ve kabul edildiği takdirde en fazla iki bildiri sunabilir. Daha fazla bildiri ile başvuru olursa, kabul edilebilecek bir çalışma dahi olsa, fazla olan bildiriler Değerlendirme Kurulu tarafından elenecektir.

 

*Bu alandaki bildiriler Örgüt Teorisi Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.