Değerlendirme Kurulu

Danışma Kurulu’nun onayıyla bu sene itibarıyla sunulacak kongre bildiri özetlerinin seçiminde bir iyileştirmeye gidilmiş, Değerlendirme Kurulu hakemli akademik dergilerin mantığı ile işleyecek şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, Kongre bildirilerinin sunulduğu dört alana birer Alan Koordinatörü atanmıştır. Alan Koordinatörleri kendi alanlarında uzmanlardan oluşan geniş bir hakem havuzundan herbir bildiri için iki hakem seçecek ve bu hakemlerin değerlendirmelerinin ortalamaları ışığında en iyi bildirileri seçecektir. Değerlendirmelerin çok farklılaşması halinde üçüncü bir hakem veya Koordinatörün insiyatifi ile nihai karar alınacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi tüm süreç yazarın kimliğinin anonim olacağı şekilde yapılacaktır. Değerlendirme sürecinin hem nesnelliğinin, hem çoksesliliğinin artacağına inandığımız bu sistemde bu sene Alan Koordinatörü olarak görev almış hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.

   

Örgüt Teorisi Alan Koordinatörü Prof. Dr. Behlül Üsdiken                                  
                                     
Örgütsel Davranış Alan Koordinatörü Prof. Dr. Ömür N. Timurcanday Özmen                                  
                                     
İnsan Kaynakları Alan Koordinatörü Prof. Dr. Cavide Uyargil                                  
                                     
Stratejik Yönetim Alan Koordinatörü Prof. Dr. Fulya Sarvan