Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ceyhan ALDEMİR Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Ömür N. TİMURCANDAY ÖZMEN Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Behlül ÜSDİKEN Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Cavide UYARGİL İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Fulya SARVAN Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut PAKSOY İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Nazlı WASTI PAMUKSUZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Enver ÖZKALP Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur YOZGAT Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü Özen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi