Bildiri Yazım Kuralları

Genişletilmiş Özet Yazım Kuralları:

 1. Genişletilmiş özetler (kaynakça dahil) 8 sayfayı aşmamalıdır.
 2. Bildiri metni, Microsoft 2007 ve üstü programda, Calibri yazı karakteri, 10 punto, 1 (single) satır aralığı ile ve her iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.
 3. Sayfa kenar boşlukları, sol yandan 3.5 cm, diğer yanlardan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. İlk sayfada bildiri başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 12 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Başlığın hemen altında yazarın ad ve soyadı 10 punto ile ilk harfleri büyük olarak koyu yazılmalı, birden çok yazar varsa ad, soyadları ile bağlı oldukları kurum ve e-posta adresleri verilmelidir. Başlık ve yazarların isimlerinin hemen altında "ÖZET", onun altında "Anahtar Kelimeler" bulunmalıdır. Birden fazla yazar bulunan bildiriler için bağlantıdaki şablon dikkate alınabilir.
 5. Giriş, Sonuç, Kaynaklar ve diğer başlıkların yalnızca ilk harfi büyük olup sola dayalı olmalı ve bir “tab” (1,25 cm) verilerek yazılmalı ve numaralandırılmalıdır.
 6. Alt bölüm başlıkları koyu, ilk harfleri büyük ve sola dayalı ve bir “tab” (1,25 cm) verilmiş olarak yazılmalı ve Giriş de dahil olmak üzere 1., 2., 3., numaraları ile, alt başlıklar yine koyu, ilk harfleri büyük ve bir “tab” verilerek 1.1, 1.2, 2.1 şeklinde ve sırayla numaralandırılmalıdır.
 7. Bölüm başlık ve alt başlıklarından sonra bir boşluk (bir enter) verilmeli, paragraf aralarında mümkün olduğunca boşluk verilmemelidir.
 8. Tablolar ve Grafikler:
  1. Tablolar ayrı, grafikler ayrı olmak üzere kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar sırasına göre numaralandırılmalı (Tablo 1: ve Grafik 1: gibi), iki noktadan sonra koyu ve ilk harfler büyük olacak biçimde isimlendirilmelidir.
  2. Tablo, grafik, şekil ve haritaların başlıkları üstte ve ortalanmış olarak yer almalıdır. Tablo, grafik, şekil ve haritalar bir yerden alınmışsa hemen altında 9 punto ile kaynak verilmelidir.
  3. Sayfalar mümkün olabildiği ölçüde bir sayfada iki tablo veya iki grafik olmayacak biçimde düzenlenmeli ve mümkünse açıklamalarının ilgili tablo, grafik veya şekil ile aynı sayfada olmasına özen gösterilmelidir.
  4. Şekiller ve tablolar büyültme, küçültme ve taşımaya uygun olacak şekilde gruplandırılarak hazırlanmalıdır.


Atıf ve Kaynakça Gösterimi
:

  1. Çalışma içinde atıflar bağlaç yöntemine göre yapılmalıi birebir veya yanen atıflarda sayfa numarası mutlaka verilmelidir. Metin içi olası atıf çeşitleri aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmiştir.
  2. Çalışma içinde atıf verilen tüm kaynakların Kaynakça içinde yer alması esastır. Kaynakça içinde sadece çalışmada atıf verilen kaynaklar yer almalıdır.
  3. Metin içinde dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Kaynakça makalenin bittiği yerden başlamalı, alfabetik sıraya göre sıralanmalı, 9 punto olarak, satırlar arasında boşluk verilmeden, "tek" satır aralığı ile aşağıda Tablo 2'de belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

TABLO 1: Metin içi atıf örnekleri

Tek yazar olduğu durumlar .... kavramsallaştırılmıştır (Koçel, 2007: 23).
Koçel (2007: 123-124)'de vurgulandığı gibi...
Çift yazar olduğu durumlar .... niteliğindedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2009: 39).
Sabuncuoğlu ve Tüz (2009: 39)' ın vurguladığı gibi...
Çok yazar olduğu durumlar .... gösterilmektedir (Aldemir vd., 2005: 42).
Aldemir vd. (2005: 45-60)'nin vurguladığı gibi...

 

Tablo 2: Kaynakça Örnekleri

Makale       Lane P. J., Cannella Jr. A. A. ve Lubatkin M. H. (1998), “Agency Problems as Antecedents to Unrelated Mergers and Diversification: Amihud and Lev Reconsidered”, Strategic Management Journal, 19 (6), June 1998, pp 555–578.
          
Kitap       Cüceloğlu, D. (1991), İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
          
Editörlü yayın       Dooley, M. P. (1989), “Market Valuation of External Debt”. J. A. Frenkel, M. P. Dooley ve P. Wickham (der.), Analytical Issues In Debt içinde, ABD: IMF Yayını, pp. 324-351.
          
İnternet kaynağı       Özkan, M. (2002), Yaratıcılığın Püf Noktaları, http://www.bilgiyonetimi.org, Erişim Tarihi: 20.05.2010.