Duyurular Önemli Tarihler
  • 15 Ocak 2016 - Bildiri özetleri için son gönderim tarihi
  • Kayıt ücreti ödemelerine istinaden düzenlenen elektronik imzalı faturaların e-posta ile gönderimi tamamlanmıştır.
  • 15 Şubat 2016 - Kabul edilen bildirilerin ilanı
 
  • 22 Nisan 2016 - Genişletilmiş özetler için son gönderim tarihi
 
  • 28 Mayıs 2016 - Genç Akademisyenlere Yönelik Çalıştay
 
  • 29-31 Mayıs 2016 - Kongre tarihleri